Navigácia

Profil školy História školy Rada školy Výtvarná rada Plán práce školy Vyhodnocovacia správa

Profil školy

             

Naša škola je úzko spätá s rozvojom sklárskeho priemyslu v našej obci. Sme jediná škola na Slovensku , ktorá poskytuje ucelené odborné a umelecké  vzdelávanie v sklárskom priemysle v :

  • učebných odboroch  - operátor sklárskej výroby / 3 roč. /

                                                   - výroba úžitkového skla / 1-3 roč./

  • nadstavbovom štúdium - sklársky a keramický priemysel / 2 roč.
  • študijných odboroch / 4 roč./ - výtvarné spracúvanie skla so zameraním na 

                                                                                                                                   - brúsenie skla

                                                                                                                                   - hutnícke tvarovanie skla

                                                                                                                                   - maľovanie a leptanie skla

                                                                                                                                   - vzorkárstvo sklenej bižutérie

                                                                                                                                   - výroba  sklenej vitráže

                                                                - dizajn a tvarovanie skla

                                                                - mechanik nastavovač

  • pomaturitnom štúdium  - výtvarné spracúvanie skla /2 roč./

                                                        - sklársky dizajn /3 roč./

Škola je moderne vybavená má vlastnú školskú hutu, dielne , ateliéry a výstavné priestory. Žiakom poskytujeme aj ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni.

Naši žiaci si svoje zručnosti môžu overiť u našich partneroch RONA a.s.Lednické Rovne a Vetropack Nemšová . Úzko spolupracujeme aj s VŠVU Bratislava. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na študijných stážach, ktoré sú realizované cez projekty LEONARDO da VINCI  - MOBILITY  (v Taliansku,Španielsku,Rakúsku,Čechy), VITRUM PRO FUTURUM a tiež sme súčasťou švajčiarsko-slovenského  projektu PODPORME REMESLÁ.

Zúčastňujeme sa na výstavách Mladý tvorca, Stredoškolák, Učeň, JUVYR,  Art, pravidelne vystavujeme žiacke práce v slovenských múzeách a galériach a na medzinárodných zahraničných súťažiach naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. Sme spoluorganizátorom Medzinárodného študentského  sklárskeho sympózia .

Stredna_odborna_skola_sklarska_(1).pptx

               

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria