Navigácia

Stáže žiakov v zahraničí Švajčiarsko-slovenský projekt Projekt Vitrum pro futurum

Stáže žiakov v zahraničí

 

    

Stáže  žiakov v zahraničí - Leonardo da Vinci - Mobility 2013 

Stáž_žiakov_LR__2013 -_článok

 

Sklárske vzdelávanie v Európe

Stredná odborná škola sklárska  v Lednických Rovniach, jediná svojho druhu na Slovensku, v tomto roku opäť už po piaty raz realizovala odbornú stáž v rámci Programu celoživotného vzdelávania v projekte Leonardo da Vinci Mobility.

Tento projekt umožňuje žiakom v odbornom vzdelávaní sa zdokonaľovať v zručnostiach, prehĺbovať vedomostí a  získavať skúseností s výrobnými organizáciami  či už pri výrobe vitráží, maľbe skla alebo pri výrobe sklenej bižutérie. Stáže boli realizované v troch krajinách  v Českej republike, v Španielsku a v Taliansku v období od 14.10.2012 do 17.11.2012 v dvojtýždňových turnusoch.

Ako prví na stáž nastúpili  žiaci  pomaturitného štúdia a tretieho  ročníka študijného odboru s maturitou výtvarné spracúvanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže v spoločnosti Benvenuto mastri vetrai  v Taliansku . Tu si vyskúšali prácu pri reštavrovaní starých chrámových okien  alebo realizovali vlastné návrhy spôsobom líhania skla a Tifany techniku.

Ako druhé odchádzali štyri žiačky do Španielskej Córdoby, kde v čase od 15.10.2012  do 29.10.2012 nadobúdali zručnosti  v oblasti bižutérie, videli moderné pracovisko na výrobu bižutérie zo striebra a kovov. Spolu s mladými ľuďmi zo Španielska si vymieňali skúsenosti pri výrobe bižutérie. Naše žiačky ich učili navíjať perly zo skla a Španieli zase používať kovy. Výsledkom bola spoločná práca a nádherný náhrdelník.

Poslednou skupinou boli 4 žiačky  štúdijného  odboru maľba skla , ktoré navštívili  spoločnosť GLASSiCENTER s.r.o. v Kamenickom Šenove . Počas dvoch týždňov si žiačky vyskúšali techniku  vysokého smaltu, matovania- nanášanie matného podkladu, ktorý nahrádza pieskovanie, techniku  dierovania –nanášanie predkresby dekoru cez šablóny na rôzne tvary. 

Celkom sa stáží zúčastnilo 12 žiakov a  3 vyučujúci .

Okrem vedomostí a zručností si precvičili aj používanie anglického jazyka či už v práci alebo aj v bežnom živote ale aj českého jazyka , kde sa snažili porozumieť hlavne v odbornej terminológii.

Vo voľnom čase  mali  možnosť navštíviť rôzne galérie,múzeá, kostoly, baziliky , výstavy čo im prospeje vo vzdelávaní sa v odbore výtvarnej kultúry a histórie sklárstva, ba neskôr aj na vysokej škole. Navštívili mestá Benátky, Prahu, Granadu.           

Po ukončení stáže každý žiak  získal certifikát a to EUROPASS, ktorý môže využiť  pri integrácii na trhu práce.

Celý projekt bol financovaný z  prostriedkov EÚ .

V Lednických Rovniach 21.11.2012

Ing. Anna Krupičková, koordinátor projektu Leonardo da Vinci Mobility

       pozri...

Leonardo da Vinci  Mobility - stáž žiakov v  ČR 2010

pozri... 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria