Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@soslr.tsk.sk alebo +421 x 0424693611 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ/ka/ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk - zastupovanie počas pracovnej neschopnosti    Mám záujem

Úväzok:úplný
Dátum nástupu:1.3.2014
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z..
Požiadavky:
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov


Žiadosti o prijatie do zamestnania s ostatnými požadovanými dokladmi posielajte na info@soslr.tsk.skdo 24.2.2014
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria