Navigácia

Info o ŠI Aktivity v ŠI Prihkáška do ŠI Iné služby Kontakt

Info o ŠI

Školský internát je výchovno-vzdelávacie  zariadenie, ktoré je súčasťou SOŠ sklárskej  Lednické Rovne. Je priamo umiestnený v budove škole  Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno - vzdelávaciu starostlivosť mimo vyučovania, ubytovanie a  stravovanie. V procese výchovy preferujeme tvorivo – humanistický model výchovy. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti, samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život.

Ubytovanie:

Vybavenosť školského internátu  je nasledovná:

 • kuchynka s príslušenstvom  (chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák.)

 • spoločenská miestnosti  (TV, DVD, video, spoločenské hry...)

 • počítačová miestnosť s prístupom na internet a WIFI

 • posilňovňa

 • vo vestibule šk.internátu stolnotenisový stôl

 • telocvičňa / možnosť hrať basketbal, volejbal, halový futbal , floorball, stolný tenis/ a priestor –školský areál / možnosť hrať futbal , loptové hry , speedminton  /

 • prístup do školskej knižnice

 • študovňa

 • pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti poskytujeme multifunkčnú farebnú tlačiareň

 

Ubytovanie žiakov:

 • poskytujeme ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách bez sociálneho zariadenia od nedele do piatku

 • sociálne zariadenia sú   spoločné, novo zrekonštruované  

 • cena za lôžko pre žiaka - 26 EUR / na mesiac

 

     

     

Aktivity

Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch: stolnotenisový, šachový, internetový, floorbalový.

Vo voľnom čase sa žiaci môžu realizovať v rôznych kultúrno-spoločenských , vedomostných, zábavných a súťažných podujatiach .

Prezentacia_z_cinnosti_v_ŠI.ppt

              

 

Stravovanie
Žiaci majú možnosť celodenného stravovania v školskej jedálni. Majú zabezpečené:

raňajky 0,71 € / obed 1,17€ / večera 0, 98 €.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola sklárska
  Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
 • +421 x 0424693611

Fotogaléria