Navigácia

Úspechy žiakov Výstavy Prezentácia pedagógov Iné

Výstavy

 

Stredoškolák Trenčín 14.-15.11.2013 

Aj tento rok sme sa zúčastnili na Medzinárodnej výstave stredných škôl Stredoškolák . Zapojili sme sa aj do súťaže o Najlepší exponát výstavy, v ktorej naša žiačka Natália Horňanská za svou prácu- netradične spracované vázy pod názvom TÉM - BOHÉMY získala ocenenie Zelenú kvapku , ktorú prevzala z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mudr. J.Sedláčka.

 pozri ...

 

Čadca - 6.11.2013

Cezhraničný veľtrh – Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti prilákal do čadčianskeho domu kultúry stovky návštevníkov, najmä z radov deviatakov regionálnych základných škôl. Práve pre nich je burza zaujímavým poradcom, kam sa vybrať na strednú školu . Naša škola sa prezentovala tradičnými sklárskymi výrobkami.

   pozri ...  

Výstava ART 16.- 20.10.2013 - Incheba Bratislava

Neodmysliteľnou súčasťou 18.roč.Medzinárodnej výstavy Moddom je aj výstava výtvarného umenia ART, v rámci ktorej aj naša škola prezentuje nové trendy a dizajn v oblasti sklárskych interiérových doplnov. Vystavované výrobky sú žiacke práce našich študentov.Po prehliadke výstavy sme večer navštívili divadelné predstravenie Mizantrop v Male scéne

pozri ....

                

Vernisáž maturitných a klauzúrnych prác  a 20.výr.umeleckého vzdelávania    26.6.13

pozri  ....

 

Vernisáž študentských prác -  24.5.13   Piešťany

V priestoroch Danubius Heath Spa Rezort Thermia Palace v Piešťanoch  sa uskutočnila výstava študentských prác .Výstava bola prístupná pre verejnosť do 30.6.13

pozri ...

 

Mladý Tvorca -  18.-20.4. 2013  Nitra

V súťaži TOP výrobok v kategórii chémia , sklárstvo získali naši žiaci Kucej Patrik a Dianová Lucia 1. miesto za Vitrážny oblok - sklár.Tento výrobok získal aj Cenu hejtmana Kraje Vysočina za najzaujímavejší výrobok prihlásený do súťaže TOP výrobok. MInisterstvo hospodárstva SR udelilo SOŠ sklárskej  Čestné uznanie za dlhodobú spoluprácu so zamestnávateľskou sférou.

 pozri...    

 

 

            JUNIOR DESING FEST - Galéria Slovenského Rozhlasu Bratislava 12.11.2012

V Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave je až do konca novembra pre verejnosť otvorená medzinárodná súťažná prehliadka študentských prác „Junior Design Fest“. Na výstave svoje práce predstavujú študenti stredných umeleckých škôl zaoberajúcich sa dizajnom, umením a remeslom z Čiech, Maďarska, Slovinska a samozrejme aj  naša škola.

 

Zlatý rez - 14.6.2012 Oravský hrad

V prietoroch Oravského hradu sa uskutočnila výstava slovenských výtvarno- umeleckých škôl, ktoré vystavovali najlepšie maturitné práce svojich žiakov.

pozri....

 

Výstava  Mestské Múzeum v Nemšovej  - 15.12.2011

Na výstave boli prezentované umelecké práce našich žiakov a absolventov školy.

pozri ...

 

Mladý tvorca - 14.-16.4.2011 Nitra

Na 19.ročníku predajnej výstavy žiackych výrobkov žiakov stredných škôl a stredísk praktického vyučovania naši žiaci Pirháč Dominik a Otruba Matej /II.P/ získali za výrobok Paravan cenu TOP výrobok

pozri ...

 

MLadé sklo - Centrum MAX Trenčín - marec 2011

V priestoroch obchodného centra MAX sa uskutočnila výstava prác študentov. Na výstave boli zastúpené všetky zamerania / maľba, brus, huta,vitráž, bižutéria/. Krehká krása skla oslovila širokú verejnosť o čom nasvedčovala aj veľká návštevnosť našej výstavy.

pozri...

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria