Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Anna Krupičková Riaditeľka
anna.krupickova@soslr.tsk.sk
 
 
Bc. Miroslav Striško Zástupca RŠ pre OV
miroslav.striska@soslr.tsk.sk
 
 
Ing. Iveta Zbínová Zástupkyňa RŠ pre OV
Vedie krúžok: šachový krúžok
iveta.zbinova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Svetlana Dianová Vedúca vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
svetlana.dianova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Marián Benč Triedny učiteľ: II.B
Triedny učiteľ: III.B
marian.benc@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Anna Crkoňová Učiteľka
anna.crkonova@soslr.tsk.sk
 
 
Ing. Lýdia Garguláková Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Strojopisný krúžok
lydia.gargulakova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Miroslava Kostková Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: I.P
Triedna učiteľka: II.D
Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Krúžok nemeckého jazyka
 
 
Ing. Mária Krajčiová, PhD. Učiteľka
svitkova.maria@centrum.sk
 
 
Mgr. Margita Liščáková Triedna učiteľka: III.A
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Krúžok francúzskeho jazyka
margita.liscakova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Juraj Lorincz Učiteľ
juraj.lorincz@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Peter Šípoš Učiteľ
Vedie krúžok: Lukostrelecký krúžok
peter.sipos@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Silvia Šlosárová Učiteľka
silvia.slosar@gmail.com
 
 
Ing. Marta Štiffelová Triedna učiteľka: I.S
Triedna učiteľka: II.S
Triedna učiteľka: III.S
marta.stiffelova@soslr.tsk.sk
 
 
Ing. Anna Živčicová Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
anna.zivcicova@soslr.tsk.sk
 
 
Mária Gombárová Majsterka
 
 
Bc. Rudolf Kreutz Majster
 
 
Bc. Juraj Mašľaň Majster
 
 
Bc. Petra Novosadová Majsterka
Vedie krúžok: Krúžok bižutérie
 
 
Bc. Marek Vanko Majster
Vedie krúžok: Hutnícke techniky
 
 
Bc. Miroslava Zajíčková Majsterka
 
 
Mária Cádrová Studená Vychovávateľka
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
 
 
Bc. Anna Miščíová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Netradičné športy

© aScAgenda 2017.0.1020 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.11.2016

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria