Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Anna Krupičková Riaditeľka
anna.krupickova@soslr.tsk.sk
 
 
Bc. Miroslav Striško Zástupca RŠ pre OV
miroslav.striska@soslr.tsk.sk
 
 
Ing. Iveta Zbínová Zástupkyňa RŠ pre OV
iveta.zbinova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Svetlana Dianová Vedúca vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
svetlana.dianova@soslr.tsk.sk
 
 
Mgr. Anna Crkoňová Triedna učiteľka: III.A
anna.crkonova@soslr.tsk.sk
 
 
Dr. Ing. Mária Chlebanová Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Konverzácia z nemeckého jazyka
 
 
Ing. Mária Krajčiová, PhD. Triedna učiteľka: III.B
svitkova.maria@centrum.sk
 
 
Mgr. Margita Liščáková Triedna učiteľka: II.P
Triedna učiteľka: III.D
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Kultúra a umenie
margita.liscakova@soslr.tsk.sk
 
 
Ing. Barbora Remšíková Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Šlosárová Triedna učiteľka: I.S
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: II.S
Vedie krúžok: Literárny krúžok
silvia.slosar@gmail.com
 
 
Ing. Anna Živčicová Učiteľka
anna.zivcicova@soslr.tsk.sk
 
 
Mária Gombárová Majsterka
 
 
Bc. Juraj Mašľaň Majster
 
 
Bc. Marek Vanko Majster
Vedie krúžok: Hutnícke techniky
 
 
Mgr. Miroslava Zajíčková Majsterka
 
 
Mária Cádrová Studená Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria