Navigácia

Zoznam tried

Názov
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Margita Liščáková
I.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kostková
I.P Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kostková
I.S Triedny učiteľ Ing. Marta Štiffelová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Marián Benč
II.A Triedny učiteľ Ing. Lýdia Garguláková
II.D Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kostková
II.S Triedny učiteľ Ing. Marta Štiffelová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Margita Liščáková
III.B Triedny učiteľ Mgr. Marián Benč
III.D Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kostková
III.S Triedny učiteľ Ing. Marta Štiffelová

© aScAgenda 2017.0.1020 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.11.2016

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sklárska
    Súhradka 193 , 02061 Lednické Rovne
  • +421 x 0424693611

Fotogaléria